Vizionează canalul Tv-Arad

Server 1 Server 2 Server 3 Server 4 Înapoi
PLAY
TELEVIZIUNEA LIBER? ARAD a doua televiziune privat? din Rom�nia ?i singura care emite f?r? �ntrerupere de la �nfiin?are ?i p�n? �n prezent. A luat fiin?? prin Hot?r�rea nr. 11 din 10 ianuarie 1990 a Frontului Salv?rii Na?ionale. �n 21 decembrie 1992, TELEVIZIUNEA LIBER? ARAD devine, prin acordarea de c?tre CNA a licen?ei audiovizuale nr. TV 010, TELEVIZIUNEA ARAD.