Vizionează canalul TVR-2

Server 1 Server 2 Server 3 Server 4 Înapoi
PLAY
TVR 2 este al doilea canal al Societ??ii Rom�ne de Televiziune. A fost �nfiin?at pe 2 mai 1968 sub numele de �Programul 2� cu acoperire doar �n Bucure?ti. La �nceput, acesta emitea doar joia, de pe 16 iunie 1968 ?i duminica, iar din 20 iulie 1968 ?i s�mb?ta. C�?iva ani mai t�rziu emisia a devenit zilnic?, �ns? aria de acoperire nu s-a dezvoltat deloc p�n? �n 1985 c�nd canalul a fost desfiin?at. �?i reia emisia la �nceputul lunii februarie 1990. �n timpul alegerilor din 20 mai 1990 emisia este din nou oprit? pentru c�teva zile pentru �a permite aleg?torilor s? urm?reasc? cu aten?ie campania electoral?� - dup? cum afirma la acea vreme conducerea TVR